✅ برگزاری روز سوم کارگاه های آموزشی بررسی صفحه به صفحه کتب درسی پایه های اول تا ششم دوره ی ابتدایی به صورت مجازی در بستر اسکای روم ویژه معلمان جدیدالورد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

🌺با تشکر از مدرسین محترم روز سوم کارگاه ها و حضور فعال همکاران گرامی

🔅کارشناس آموزش ابتدایی تنکابن
🔅کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی – ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon