✅ دومین نشست تخصصی دبیرخانه تدوین دفتر شاخص معلمان ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دبستان صاحب الزمان برگزار گردید .

❗عناوین مطرح شده : 🔻🔻🔻
1⃣ تجزیه و تحلیل دفاتر شاخص سال های گذشته
2⃣ بیان نظرات ثبت شده توسط همکاران در فرم الکترونیک
3⃣ تدوین جداول دفتر شاخص معلمان

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon