#جلسه_عمومی
🌼 برگزاری جلسه‌ی عمومی مدیران دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن – ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

🍀 در راستای بهبود مدیریت آموزشگاهی و ارتقای کیفیت فرآیند آموزش و یادگیری در مدارس دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن، جلسه‌ی عمومی در خصوص بررسی مسائل آموزشی، مدیریتی و اداری (پروژه‌ی مهر) برای کلیه‌ی مدیران دوره‌ی ابتدایی برگزار گردید.

🍀 با حضور:
♦آقای مافی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن
♦آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی
♦سرکار خانم بلالمی معاونت پرورشی و تربیت بدنی
♦آقای گلیجانی کارشناس مسئول امور مالی
♦آقای یعقوبی نژاد مدیر عامل درمانگاه فرهنگیان
♦کارشناس مسئول و کارشناسان آموزش ابتدایی شهرستان
♦راهبران آموزشی – تربیتی شهرستان
♦و کلیه‌ی مدیران محترم مدارس دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀 عناوین جلسه:
♦بیان سیاست های معاونت آموزش ابتدایی
♦بیان سیاست های معاونت پشتیبانی
♦بیان سیاست های معاونت پرورشی
♦بیان سیاست های مدیرعامل فروشگاه فرهنگیان
♦بیان سیاست های مدیرعامل درمانگاه فرهنگیان
♦بیان سیاست های حوزه‌ی نظارتی
♦پرسش و پاسخ (صحبت های مدیران مدارس)
♦بیان سیاست های حوزه‌ی مدیریت
♦انتخاب نماینده مدیران دوره ابتدایی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

🌻 از مدیریت محترم دبستان هیات امنایی شهید عسگرپور، معاونین و انجمن اولیا و مربیان تقدیر و تشکر می گردد.

🎯 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon