🔴عناوین نشست :
1⃣ هنر رفتار با دانش آموزان دشوار ( سرکار خانم نرگس طریقی – سرگروه آموزشی پایه ششم )
2⃣ بیان تجربیات آموزشی ( سرکار خانم خدیجه گلیج – سرکار خانم عالمه خواجه محمدی – سرکار خانم صائمه بلاسی )
3⃣ ترفندهای فناوری جهت جذاب سازی آموزش ( سرکار خانم طاهره جنت فریدونی – عضو کارگروه فناوری های نوین )
4⃣ شرح مبحث سواد اطلاعاتی ( جناب آقای محسن پورحسین – عضو کارگروه پژوهشی )
5⃣ تشریح طرح و برنامه های آموزش ابتدایی ( سرکار خانم سارا تقیان – کارشناس پیش دبستانی و ابتدایی )

🌻 وبینار گردهمایی معلمان پایه ششم در بستر فضای مجازی اسکای روم راس ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ برگزار گردید.

🔷 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon

640
ویرایش شده
[11:47]