🔴عناوین نشست :
1⃣ تقویت روان خوانی ( سرکار خانم بهناز خانعمویی – سرگروه آموزشی پایه سوم )
2⃣ بیان تجربیات آموزشی ( سرکار خانم هنگامه شیرمداح – سرکار خانم زهرا رهنمای اسلام – سرکار خانم صبا محمد ساجدی )
3⃣ ترفندهای فناوری جهت جذاب سازی آموزش ( سرکار خانم هاله شیخ کاظمها – مسئول کارگروه فناوری های نوین )
4⃣ شرح مبحث پرورش یادگیری مستقل ( جناب آقای دانیال ابراهیمی – عضو کارگروه پژوهشی )
5⃣ تشریح طرح و برنامه های آموزش ابتدایی ( جناب آقای محمد مهدی جوربنیان – کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی )

🌻 وبینار گردهمایی معلمان پایه سوم در بستر فضای مجازی اسکای روم راس ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ برگزار گردید.

🔷 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon