در راستای ساماندهی نیروی انسانی دوره ی ابتدایی در پست راهبری ؛ آزمون انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی – تربیتی با حضور آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان ، اقای کریمی کارشناس حراست ، آقای مظلومی کارشناس ارزیابی عملکرد ، آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی و آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی ابتدایی در سالن کنفرانس اداره آ.پ تنکابن برگزار گردید.

🍀 این آزمون در دو بخش سوالات چهارگزینه ای و تشریحی راس ساعت ۱۲ امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ بین ۷ متقاضی پست راهبری برگزار گردید ؛ که مطابق دستورالعمل دو برابر ظرفیت مورد نیاز شهرستان در پست راهبری جهت مصاحبه حضوری به استان معرفی خواهند شد.

🔸 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon