🌼 بررسی فعالیت های آموزشی و اداری مدارس شهید طبری و عبدالصمد مومنی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

🔸این بازدید با هدف بررسی وضعیت آموزشی و اداری توسط آقای سعید ملانتاج کاسگری کارشناس مسول آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن و آقای عباس علیزاده راهبر آموزشی- تربیتی از مدارس انجام گرفت.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon