🌼شیوه نامه طرح درس پژوهی با رویکرد مجازی پژوهشی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 🔻

🌺شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند. لازم به ذکر است ؛ در راستای توانمندسازی معلمان در اجرای طرح درس پژوهی ، وبینار توجیهی طرح روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ راس ساعت ۱۱ صبح در بستر اپلیکیشن googel meet برگزار می گردد.

فرایند اجرا :
1⃣ انتخاب پایه و موضوع درسی آزاد می باشد.
2⃣ تعداد اعضای تیم حداقل ۳ تا ۵ نفر می باشد.
3⃣ هیچ گونه محدودیتی در انتخاب اعضای تیم از مدارس دیگر نمی باشد.
4⃣ با توجه به محدودیتی که جهت شرکت در محورها وجود دارد ؛ همکاران می توانند در یک محور اثر ارائه نمایند.
5⃣ فایل WORD و PDF پوستر علمی پیوست می باشد.
6⃣ جهت شرکت در طرح درس پژوهی فایل WORD و PDF پوستر علمی را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی به یکی از روش های زیر ارسال نمایید.🔻

👈 روش اول: ارسال اثر از طریق پیام رسان شاد به شماره همراه 09118915806

👈 روش دوم: ارسال اثر از طریق ایمیل به آدرس tetonekabon@gmail.com

🔹معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔@Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon

‼ پیوست های بخشنامه 🔻🔻🔻

دانلود شیوه نامه دانلود فایل WORD پوستر علمی