اولین نشست تخصصی معاونت آموزش ابتدایی و معاونت پرورشی در راستای بررسی مسائل تربیتی موجود در مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن – ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

🔴 با حضور:
🔹 آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی
🔹 خانم بلالمی معاون پرورشی و تربیتی
🔹 آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی
🔹 خانم حاتمی کارشناس مشاوره
🔹 آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی ابتدایی
🔹 راهبران آموزشی – تربیتی شهرستان

🍀 در اجرای تحقق فرصت برابر کودکان برای استفاده از فضای آموزشی و همچنین بررسی تخصصی عوامل موثر در شکل گیری این مسائل ، نشستی با هدف توسعه عدالت آموزشی و پیگیری وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموزان بازمانده از تحصیل و دانش آموزانی که دارای غیبت طولانی می باشند ؛ در تاریخ 1400/09/24 برگزار گردید.
🍀 در این نشست راهبران آموزشی – تربیتی به تفکیک حوزه ی تحت پوشش ، جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مشکلات شناسایی شده را در قالب گزارش آماری و تحلیلی ارائه نمودند.
🍀 در ادامه جهت پیگیری بیشتر و اقدامات لازم جهت بهبود مسائل مطرح شده ، پیشنهادات و راهکارهایی بین معاونت آموزش ابتدایی و معاونت پرورشی مصوب گردید.

🔴 عناوین‌ مطرح شده:
🔸 ارائه اهم اقدامات انجام شده مدیران مدارس در خصوص دانش آموزان بازمانده از تحصیل و دارای غیبت طولانی
🔸 ارائه اهم اقدامات انجام شده راهبران آموزشی – تربیتی در خصوص بررسی مستمر و میدانی از وضعیت آموزشی این دانش آموزان
🔸 بیان پیشنهادات جهت پیشگیری این مسائل
🔸 برنامه ریزی جهت برگزاری نشست تخصصی واحد مشاوره و کارشناسی آموزش ابتدایی با مرکز بهزیستی شهرستان جهت ادامه پیگیری های لازم
🔸 و…

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon