🌼 جناب آقای عقیل حشمتی پور
(مدیر محترم دبستان هیات امنایی شهید مرادخانی)

انتخاب جنابعالی را به سمت نماینده‌ی مدیران دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تبریک عرض نموده و آرزومندیم در سایه دلسوزی جنابعالی شاهد پیشرفت روز افزون در مجموعه آموزش ابتدایی باشیم.

♦ معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon