🔻ویژه مدارس هیات امنایی ، مستقل شهری ، مستقل روستایی و چندپایه

🍀 در راستای مدیریت بهینه منابع انسانی ، امتیازات نهایی سازماندهی کلی آموزگاران در سال تحصیلی 1402-1401 به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد دستورالعمل ، نسبت به اطلاع رسانی به کلیه آموزگاران زیر مجموعه خود ، اقدام نمایند.

🔴 فرآيند اجرا:

1⃣ لیست امتیازات نهایی سازماندهی کلی آموزگاران پیوست می باشد.

2⃣ لیست ریز امتیازات نهایی در تابلوی اعلانات واحد آموزش ابتدایی جهت مشاهده نصب می باشد.

3⃣ چنانچه همکاری نسبت به امتیازات اعلام شده خود ، سوال یا ابهامی دارد ؛ می تواند تا تاریخ 1401/04/15 به واحد آموزش ابتدایی مراجعه نماید.

4⃣ جدول زمان بندی سازماندهی کلی آموزگاران ، متعاقباً طی بخشنامه اطلاع رسانی خواهد شد.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه🔻🔻🔻🔻